Riksdagen vill underlätta informationsutbyte

Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Riksdagen vill underlätta informationsutbytet mellan kronofogden och polisen. Arkivbild.

avTT

NYHETER

Riksdagen anser att Kronofogdemyndigheten lättare ska kunna få information från polisen i syfte att underlätta arbetet mot organiserad brottslighet. I ett enigt tillkännagivande uppmanas regeringen att se över gällande regler.

Polisens möjligheter att lämna över sekretessbelagda uppgifter till Kronofogdemyndigheten för utmätning är inte specifikt reglerad i dag. I stället används offentlighets- och sekretesslagen. Riksdagen vill nu se över polisens möjligheter att dela med sig av sådan information för att förbättra arbetet mot organiserad brottslighet.

Riksdagen uppmanar också regeringen att skyndsamt se över om det går att minska antalet godkända typer av id-handlingar samt se över möjligheterna för polisen att lättare kunna avvisa personer från sjukhus i syfte att stärka tryggheten för patienter och personal.