Sverige världens sjunde bästa land

Foto: Erik Mårtensson/TT
Sjunde mest utvecklade landet i världen. Arkivbild.

avTT

NYHETER

Gängmord, utanförskap och vårdköer. Det går utför för det svenska samhället, kan man tro efter årets valrörelse. Men FN-organet UNDP ger en annan bild: Sverige är det sjunde mest utvecklade landet i världen.

Sverige delar sjundeplatsen med Hongkong (som bedöms separat från Kina) baserat på uppgifter från 2017. Sverige gör ett skutt från en 14:e plats året före. FN:s utvecklingsorgan UNDP påpekar dock att man inte kan jämföra från år till år beroende på olika mätmetoder med mera. Skillnaderna är också närmast obetydliga i toppen.

UNDP presenterar varje år sitt utvecklingsindex, som grundas på ländernas genomsnittliga inkomst, utbildningsnivå och hälsa.

Norge i topp

Vad som kan sägas klart är att Sverige stabilt hör till den absoluta världstoppen sett till välfärd. Den förväntade livslängden är 82,6 år, den förväntade genomsnittliga utbildningstiden 17,6 år och bruttonationalinkomsten per person 47 766 USA-dollar (430 000 kronor).

Precis som 2016 är Norge mest utvecklat, följt av Schweiz. Sen kommer sex stycken på närmast identiska indextal: Australien, Irland (en rejäl uppstickare de senaste åren), Tyskland, Island och så Sverige och Hongkong.

Tredje mest jämställt

Om hänsyn tas till vissa hälso-, utbildnings-, ekonomi- och maktindikatorer är Sverige tredje mest jämställda land, efter ettan Schweiz och tvåan Danmark.

Även om exakta jämförelser i placering från år till år inte kan göras beträffande den allmänna utvecklingsnivån, är det inte förvånande att vissa länder har tappat stort de senaste fem åren. Här återfinns till exempel Venezuela (ranking 78, minus 16 platser), Libyen (plats 108, minus 26), Syrien (plats 155, minus 27) och Jemen (plats 178, minus 20).

Samtliga tio länder i botten ligger i Afrika söder om Sahara.