Vd:ns svar: ”Måste införa begränsningar”

NYHETER

Den svenska bostadskrisen är värre än någonsin.

Aftonbladets reportrar Richard Aschberg och Mattias Sandberg har granskat hyresmarknaden i landets huvudstad.

Vi kommer avslöja fusk i bostadskön, hur det har sålts hyreskontrakt hos en ansedd hyresvärd och hur det går till när samhällstoppar får allmännyttans paradvåningar utan att köa.

I dag avslöjar vi hur vd:n för ett kundägt bolag delat ut attraktiva lägenheter åt sin familj, släktingar till anställda och näringslivsproffs.


Torbjörn Callvik har delat ut 23 lägenheter till sin familj, anställda, deras släktingar och näringslivsproffs under sin tid som vd för Brandkontoret.

Efter Aftonbladets granskning vill han nu se över det egna regelverket.

”Inte minst när det gäller att införa någon slags begränsning eller rekommendation vad gäller hur många gånger en medarbetare med närstående kan komma i fråga för en lägenhet”, skriver han i en kommentar.

Hur många lägenheter har ni delat ut vid sidan av den kommunala bostadskön under din tid som vd?

– Sedan jag tillträdde 2012 har vi fördelat 23 lägenheter.

Vilka har fått dessa lägenheter och på vilka grunder?

– År 2000, det vill säga långt innan jag tillträdde formulerades den policy som utgör grunden för hur lediga bostadslägenheter ska fördelas.

– 50 procent av lediga lägenheter ska erbjudas Stockholms Bostadsförmedling (idag ligger vi på 49 procent), medan resterande kan fördelas till medarbetare, samarbetspartner, närstående till medarbetare eller andra. Så länge bostadsbristen ser ut som den gör finns det säkert en del som tycker att det är orättvist, men policyn bottnar i affärsmässiga avgöranden. Av erfarenhet vet vi att personer, oavsett om de är medarbetare, närstående eller affärsrelationer, är att betrakta som ”bra” hyresgäster. De tar hand om sina bostäder, de betalar hyran i tid, stör andra grannar i mindre utsträckning osv. Jag är inte beteendevetare men antar ändå att det beror på att de alla har en relation till oss innan de kan komma i fråga för en bostad.

– Vi har i och för sig en stolt historia men samtidigt ska man komma ihåg att vi är ett litet bolag med begränsade karriärmöjligheter vilket onekligen påverkar möjligheten att rekrytera talanger. Att i det sammanhanget kunna erbjuda en framtida möjlighet till en hyreslägenhet kan vara precis det som fäller avgörandet till vår fördel.

Vi vet att det har sammanställts en förteckning över lägenheter som har delats ut av Brandkontoret. Den har bland annat skickats till er styrelseordförande. När gjordes den sammanställningen och kan vi få en kopia?

– Sammanställningen är gjord från och med 2001 till och med maj 2017 och är ett internt arbetsmaterial för att säkerställa att vi följer vår policy.

Hur mycket kostade renoveringen av din takvåning och hur mycket av detta stod du själv för?

– I styrelseprotokollet från 25 februari 2016 står följande gällande min förfrågan om att hyra lägenheten och fördelning av renoveringskostnader.

”Ordföranden informerade därefter om att det finns en ledig lägenhet på 5 r o k i Brandkontorets fastighet på Artillerigatan 20 som VD uttryckt intresse att förhyra. Ordföranden föreslog att Brandkontoret efter upprustning till ’normal Brandkontorsstandard’ skulle teckna ett hyresavtal med Torbjörn Callvik på motsvarande villkor som på den öppna hyresmarknaden. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget och ordföranden ombads säkerställa att Torbjörn Callvik själv bekostar eventuella åtgärder utöver ’normal Brandkontorsstandard’.”

– Vad gäller kostnader för renovering av min hyreslägenhet är sammanställningen fortfarande under färdigställande då vissa delar är fördröjda. Den kommer att presenteras för styrelsen efter sommaren då även den slutliga kostnadsfördelningen skall fastställas. Som du förstår kan jag därför inte redogöra för de exakta detaljerna innan dess.

Du sa att det fanns kvitton på renoveringen av din takvåning. Kan vi få kopior på samtliga fakturor och kvitton?

– Precis som för alla andra lägenheter som renoveras finns kvitton och fakturor.

Hur mycket betalar du i månadshyra för våningen?

– Efter renoveringen har hyran höjts med 1 350 kronor i månaden i enlighet med gällande överenskommelse med Hyresgästföreningen vid renovering av kök och badrum. Hyran uppgår i dag 15 435 kronor i månaden. Det bör också noteras att de renoveringskostnader som betalas av mig privat inte kan återkrävas av mig vid avflyttning från lägenheten.

I vår tv-intervju sa du att du inte kan svara på frågor om varför anställdas släktingar fått bostad av Brandkontoret, eftersom det var innan din tid. Men det stämmer inte. Under din tid har X:s släktingar fått lägenheter. Varför sa du så i intervjun?

– Det är nog inte konstigare än att jag misstog mig.

Enligt X ska du besvara frågor som rör lägenheter som hans släkt har fått. Hur många lägenheter har hans familj och släkt totalt fått och varför?

– Antalet lägenheter du uppgivit stämmer med våra uppgifter.

Du har sagt till oss att anställda och deras barn kan få lägenheter. I fallet med X har även hans hustrus släktingar fått lägenheter under din tid som VD. Varför har du godkänt det?

– Det stämmer att under min tid som vd har X:s svärmor tilldelats en lägenhet – en enrummare på 36 kvadratmeter – på grund av hastigt ändrade personliga förutsättningar. Därutöver har hans son X erbjudits att hyra en enrummare. Eftersom den policy vi har möjliggör för närstående att tilldelas lägenheter, följer båda fallen regelverket. Övriga lägenheter är tilldelade innan min tid.

Varför delar ni ut en hyresrätt till en anställd (X) som redan äger en villa i Stockholm?

– Till skillnad mot Bostadsförmedlingen har vi inget krav om att man måste göra sig av med sitt befintliga boende för att kunna utnyttja det som är en möjlighet för samtliga anställda (vi är för övrigt totalt 13 medarbetare).

Den före detta styrelsemedlemmen Erik Lindvalls syskonbarn fick en lägenhet. Det stämmer ju inte heller med era regler, enligt dig. Varför fattade du det beslutet?

– Den uthyrningen är också helt enligt vår policy. Bostadslägenheter kan även tilldelas till andra som har en anknytning till Brandkontoret, det beror då bland annat på behov och betalningsförmåga.

Du sa att Caroline af Ugglas har hjälpt er med aktieplaceringar. Hur har hon avlönats för detta och kan vi få en kopia på hennes anställningsavtal eller uppdragsbeskrivning?

– Caroline af Ugglas har inte erhållit någon ersättning eller haft något officiellt uppdrag för Brandkontoret.

Varför fattade du beslutet att din före detta Skandia-kollega skulle få en lägenhet?

– Kalla det möjligen ett privilegium men som privat fastighetsägare har vi ju möjligheten att fördela lägenheter själva. I vårt fall sker det enligt en policy som alltså togs fram 2000.

– När det gäller Caroline af Ugglas kan det i sammanhanget vara värt att poängtera att hon inte har ett vanligt bostadskontrakt. Hon har i avtal avsagt sig besittningsrätten till sin övernattningslägenhet, en tvårummare, som innebär att hon förbundit sig att lämna tillbaka sin bostad i samband med att hon inte längre har en anställning i Stockholm.

Vilka var med och fattade det beslutet?

– Beslut om lägenhetsuthyrning till företagsledningen beslutas av styrelsen. Övriga ärenden har styrelsen delegerat till VD.

Vi har pratat med en styrelseledamot som säger att frågan om lägenheten till Caroline af Ugglas inte var uppe i styrelsen. Varför var den i så fall inte det?

– Styrelsen fattar beslut om lägenhetsuthyrning gällande företagsledningen. Övriga ärenden har styrelsen delegerat beslutsansvaret till vd. Eftersom Caroline af Ugglas inte har någon roll i Brandkontorets företagsledning så var tilldelningen alltså inte en fråga för styrelsen.

AMF har hårda regler om etik och affärsmoral. Varför informerade du inte AMF om att du tidigare gett Caroline af Ugglas en hyresrätt på Östermalm?

– Här gjorde jag ingen annan bedömning än den Skatteverket gör, det vill säga att ett hyreskontrakt i sig inte är att betrakta som en förmån så länge hyran inte reduceras.

Om det bara är anställda och deras barn som kan få lägenheter så har ni brutit mot er egen policy under din ledning. Vilka följder kommer det nu få?

– Vår policy möjliggör även förmedling till personer med vilka vi har eller haft en affärsmässig relation till. Vi har med andra ord inte frångått vår policy. Policyn omfattar alltså inte enbart anställda och barn utan även andra med anknytning till Brandkontoret som har behov av att hyra lägenhet. Det kan vara barn till befintliga hyresgäster, samarbetspartners till Brandkontoret eller andra behov.

– Men med det sagt kan det ändå finnas anledning att göra en översyn av den policy som alltså varit på plats sedan 2000. Inte minst när det gäller att införa någon slags begränsning eller rekommendation vad gäller hur många gånger en medarbetare med närstående kan komma i fråga för en lägenhet.

FOTNOT: Namn på anställda på Brandkontoret har tagits bort från både frågorna och svaren.