Här söker de efter mänskliga kvarlevor

Aftonbladet på plats i spökstaden Paradise

Brandmannen: ”Vi lever i ett helt nytt klimat. De senaste sex åren har varit varmare och torrare än någonsin. Marken får aldrig vila.”