Ökad markanvändning ska motverka foderbrist

Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Markägare i Örebro län uppmanas att upplåta oanvänd mark för bete för att motverka foderbristen. Arkivbild.

avTT

NYHETER

Markägare i Örebro län uppmanas att upplåta oanvänd mark för skörd och bete. Det gäller även skogsmark där djur kan beta. Syftet är att utnyttja all växtlighet för att motverka foderbristen inför höst och vinter.

Torkan har slagit hårt mot djurägarna och vallskördarna har hittills i år minskat med 30–70 procent. Därför har länsstyrelsen i Örebro startat en foderförmedling dit markägare som har oanvänd mark kan vända sig.

– Man kan även kontakta oss som djurägare om man behöver hjälp för att få kontakt med någon som har mark som man kan få använda, säger Hanna Jibbefors, djurskyddshandläggare vid länsstyrelsen i Örebro.

Tanken är att all växtlighet ska tas tillvara och att djuren även kan släppas ut i skogsmarker.

– De får tugga på sly och gräs och sådant som växer mellan träden just för att spara på det foder som behövs till stallperioden i höst och vinter.

Hästägare och andra med mindre djurbesättningar som inte producerar eget foder uppmanas också att vidga sina kontaktnät och inte förlita sig på grannen som är lantbrukare.

– Alla lantbrukare får kanske inte in foder så att det räcker till sina egna djur och då blir det svårt att köpa i år, säger Hanna Jibbefors.