Sörmländska mammor bolmar mest

avTT

Foto: Berit Roald/NTB/TT
Allt färre småbarnsmammor röker, men de regionala skillnaderna är stora.

Allt färre mammor röker när barnen är riktigt små. Pappornas rökning har dock inte minskat lika mycket.

Av alla barn födda 2016 levde cirka 11 procent i ett hem där någon rökte när barnet var åtta månader. Det är en minskning med ungefär åtta procentenheter jämfört med 1999, skriver Socialstyrelsen med anledning av ny statistik.

"Det är en positiv utveckling. Framför allt är det mammorna som röker mindre", säger Maria Öman, statistiker på Socialstyrelsen.

Som mest bolmar föräldrarna i Södermanland, Blekinge och Skåne. I Södermanland bor omkring 17 procent av spädbarnen i ett hem där någon röker. Det ska jämföras med Jämtland och Västerbotten där endast en procent av barnen i åldern 0–4 veckor och under två procent i åldern åtta månader har en mamma som röker. Även pappornas rökning är lägst i dessa län.