USA kräver att Boeing modifierar modellen

USA:s krav: Modifiera modellen

Andra kraschen med Boeing-modellen
Totalt 345 människor döda
Så vill USA att modellen förändras

ARTIKELN HANDLAR OM