Rekordmånga räkningar till Kronofogden

avTT

MIN EKONOMI

Under förra året skickades rekordmånga obetalda räkningar vidare till Kronofogden, enligt ny statistik.

En stor del av ökningen kommer från näthandeln och kommuner och landsting.

Förra året fick Kronofogden in 1 141 000 krav på obetalda skulder, en ökning med över tio procent jämfört med 2017. Antalet personer som inte hade betalat sina räkningar i tid och hamnade hos Kronofogden ökade med nästan åtta procent till 417 000.

Två grupper sticker ut särskilt i statistiken.

– När det gäller unga vuxna som näthandlar ser vi en tydlig trend och bland nyblivna pensionärer som kanske tagit lån och får svårt att betala när de går ner i inkomst, säger Andrea Gleerup, enhetschef på Kronofogden.

Lavinartad ökning

Kravärenden som gäller obetalda landstings- och kommunräkningar, exempelvis för vårdavgifter, sjukresor och barnomsorg, ökade lavinartat i fjol. Under början av året ökade dessa ärenden från runt 5 000 till 13 000 i månaden.

SKL Kommentus, ett dotterbolag till Sveriges kommuner och landsting (SKL), upphandlade ett nytt avtal med inkassobolaget Intrum under 2017, något som också uppmärksammats i SVT:s Uppdrag Granskning.

– Efter det såg vi att det började ramla in många ansökningar om betalningsförelägganden. Jag kan inte kommentera själva avtalet men att vi fått fler ansökningar kan vara en följd av avtalet, säger Andrea Gleerup.