Alléträd i Tierp duckar för sågen

Foto: Holger Hollemann / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix
Arkivbild. En annan allé.

avAftonbladet

UPPSALA

Nya inventeringar av 32 träd i en avverkningshotad allé i Tierp visar att träden är i bättre skick än vad som tidigare framkommit, rapporterar Nyhetsbyrån Sirén. Därmed finns inte längre förutsättningar för att bevilja dispens från biotopskyddet i fallet, beslutar mark- och miljödomstolen.

Kommunen hade velat att dispensbeslutet skulle kvarstå för att kunna ta ned vissa träd och beskära andra.

Ursprungsplanen var att alla 32 träd – mestadels lindar - skulle tas ned och ersättas av nya. Efter de nya inventeringarna justerades detta till att vissa förbättringsåtgärder skulle genomföras.

Mark- och miljödomstolen anser dock att åtgärdsplanerna är för oklara i nuläget. Kommunen har dock möjlighet att inkomma med mer en preciserad ansökan om dispens från biotopskyddet.
Länsstyrelsen gav tummen upp för dispens i fallet så sent som i mars i fjol.

ARTIKELN HANDLAR OM

Tierp

Träd

Trädgård