Så ska Sigtuna motverka hedersförtryck

Foto: ANNA TÄRNHUVUD AFTONBLADET 85705

avAftonbladet

UPPSALA

I samband med ett sammanträde i Barn- och ungdomsnämnden tidigare i veckan antog Sigtuna kommun en plan för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, skriver märsta.nu.

Planen innebär att att personal och rektorer inom förskola och skola, får praktisk handledning i hur problematiken identifieras och vilka steg som behöver tas för att motverka förtrycket.

– Skolan är en viktig fast punkt i den utsatta elevens tillvaro. Det är skolans uppgift att uppmärksamma socialtjänsten på de elever som befinner sig i en hederssituation och med deras hjälp se till att barnet får det stöd hen behöver, säger Birgitta Asplund, verksamhetschef på barn- och elevhälsoenheten i kommunen.

Mycket av arbetet enligt den nya handlingsplanen kommer att ske via grupputbildningar och föräldramöten. Personal kommer också att få veta vilka frågor de ska ställa till enskilda elever om de misstänker att denne är utsatt för hedersvåld eller förtryck.

Källor

ARTIKELN HANDLAR OM