ÅSIKT

Nationalisera Bert Karlsson

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: MAGNUS SANDBERG
Bert Karlsson.

9 oktober 2015. Asylmarknaden

Mögliga rum, hungerstrejk mot maten och anmärkningar på ­hygien och rutiner. Förre skivbolagsdirektören och tidigare Ny Demokratiledaren Bert Karlssons asylimperium förekommer ofta i medierna.

I Svenska Dagbladet ”tror” han att han kan tänka sig äta ­maten som serveras de asyl­sökande på hans boenden.

– Så jävla katastrofal var den inte. Den var inte bra, men inte katastrof, säger han.

Karlsson har nyckelroll

Jokarjo AB är Sveriges största aktör när det gäller asylboenden. Som vd har Bert Karlsson i dag därför en nyckelroll i flyktingmottagandet.

De senaste åren har varit lönsamma, 2013 var om­sättningen 53 miljoner och 2014 hela 167 miljoner. Och trenden fortsätter, intäkterna hittills i år ligger på 171 miljoner. Bert Karlsson vill i Svenska Dagbladet inte svara på hur lönsam själva flyktingdelen är.

Man kan självklart ha invändningar mot hur Jokarjo AB ­sköter verksamheten, vilket myndigheterna haft ett flertal gånger. Men den viktigaste ­invändningen är principiell. Hela den vinstdrivande marknaden för asylboenden är skatte­finansierad samtidigt som kommunerna inte har ­någon möjlighet att påverka placeringen av nya ­anläggningar. Det gör det i princip omöjligt att planera för skolor och annan samhällsservice.

Dialogen mellan kommuner och Migrationsverket har förbättrats på senare tid men i takt med att allt fler asylsökande kommer behövs en betydligt mer genomtänkt och långsiktig struktur på mottagandet.

Det bästa vore om staten helt enkelt tar över den verksamhet som Bert Karlsson och andra driver och avvecklar asylmarknaden. Sedan skulle staten och kommunerna kunna teckna långsiktiga avtal och pengarna gå till mat, boende och svenskundervisning i stället för att tas ut i vinster.

Stora möjligheter

Ett statligt system för mot­tagande behöver kompletteras med statligt stöd för massiv ­utbyggnad av modulhus och en fungerande utslussning i samhället. Det som behövs är ett miljonprogram för migration.

Flyktingpolitiken är ett nationellt ansvar och i dag vältras allt för stor del av ansvaret över på kommunerna. Det bäddar för konflikter och en sämre fungerande integration.

Samtidigt finns stora möjligheter. Att bygga ut bostäder och annan samhällsservice skulle skapa mängder av jobb i hela landet. Bara att utbilda flyktingarna i svenska språket skulle kunna ge tusentals jobb på ­orter där arbetslösheten i dag är hög.

Med då behöver det bli ordning och reda i mottagandet.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

avAnders Lindberg