ÅSIKT

Våldet i förorten är lika dödligt som extremism

Samhällets insatser måste samordnas

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Roger Lundsten / AFTONBLADET / 4030
LEDARE

I början av förra veckan dödades två män i Hallonbergen utanför Stockholm. I onsdags skedde ännu ett mord, på Hisningen i Göteborg. Detaljerna i tidningarnas notiser hade kunnat vara hämtade från vilken dag som helst. Ung man skjuts i en av våra storstäders förorter. Polisen vädjar om allmänhetens hjälp.

Det är så vi har vant oss att rapporteringen ser ut. När Aftonbladet i början av året sammanställde statistiken för de sju senaste åren hade 131 människor skjutits till döds i Sverige. Över 500 hade skottskadats.

Bara de senaste veckorna har minst fem personer skjutits till döds i Sverige.

Tillgången till vapen skapar våld, som i sin tur föder osäkerhet och ett ännu större behov av vapen.

En ond spiral

Om unga män i kriminella miljöer tror att människor runt dem är beväpnade är det inte konstigt om de själva tycker att de behöver ett vapen. En ond spiral.

Lagarna mot vapeninnehav har skärpts så att den som grips med ett vapen inte omedelbart ska vara tillbaka på gatan. Polisen har fått nya resurser, och kan räkna med nya tillskott de kommande åren.

Tullen behöver både resurser och befogenheter. Kommunernas socialförvaltningar måste kunna arbeta mer aktivt och uppsökande. Skolorna måste kunna reagera på varningstecken mycket tidigare. Civilsamhället och de drabbades familjer måste mobiliseras.

Det gäller inte minst mödrarna. Helgens protestmanifestation på Sergels torg i Stockholm påminner om vilket fruktansvärt pris anhöriga betalar.

Flera åtgärder behövs

Men för att vara effektiva måste alla dessa insatser göras samtidigt, och samordnat. Det är precis som arbetet mot våldsbejakande religiös fundamentalism. Det räcker inte att sätta några enstaka individer bakom lås och bom. Myndigheter och civilsamhälle måste samarbeta för att stoppa kriminaliteten. Där finns grunden för allt framgångsrikt brottspreventivt arbete.

När det handlar om våldsbejakande fundamentalism har den insikten skrivits fast i en nationell plan, och det finns en nationell samordning. Även om effektiviteten ibland kan ifrågasättas finns det krav på kommunerna, och på den lokala polisen.

Det dödliga våldet med skjutvapen är ett lika stort hot mot samhället som den religiösa extremismen. Det måste mötas med lika stor kraft. Det är dags att staten ställer samma krav på arbetet mot att unga män ska skjuta ihjäl varandra.

avIngvar Persson

ARTIKELN HANDLAR OM

Vapen