ÅSIKT

Vi behöver lag mot usla jobb

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Anna T�rnhuvud / AFTONBLADET / 85705
LEDARE

I förra veckan tillsatte regeringen en utredare för att se över frågor som har med vår arbetstid att göra. Bland annat vill regeringe inrätta ett “alterneringsår”. Det berättade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och klimatminister Isabella Lövin i en artikel.

Det handlar om en ny variant av friår. På vissa villkor ska den som har ett jobb kunna ta ledigt med ersättning för att till exempel studera eller utveckla sig själv.

Signal till Miljöpartiet

Det skulle kunna vara ett inslag i en infrastruktur för livslångt lärande, men självklart var utredningen också tänkt som en signal till Miljöpartiets kongressombud. Men frågan är ändå om inte de andra saker utredaren har fått i uppdrag att titta på kan visa sig viktigare.

Vid sidan av det politiskt så laddade alterneringsåret ska utredaren nämligen bland annat titta på SMS-anställningar, systematiskt användning av deltidsanställningar och så kallad hyvling.

Växande problem

Allt det där är verkliga och växande problem på arbetsmarknaden. SMS-anställningar betyder att de anställda, ofta flera på samma gång, erbjuds arbetspass via telefonen. Hyvling betyder att arbetstiden, och lönen, minskas för de anställda.

Resultatet blir otrygghet, och maktlöshet.

Nyligen berättade Aftonbladets Peter Kadhammar i en uppmärksammad reportageserie om att ständigt vänta på ett erbjudande om jobb, om orimliga arbetsdagar och om arbetet som cykelbud åt app-tjänster.

Ensidigt beslut

För väldigt många handlar det inte om något tillfälligt tillstånd på vägen till fast jobb och full arbetstid. När det gäller hyvling av arbetstiden är det i tvärtom. Här gäller det personer som har ett fast jobb och reglerad arbetstid men som kastas ut i otrygghet av arbetsgivarens ensidiga beslut.

I den avtalsrörelse som nu håller på att avslutas har flera fackförbund, bland annat Hotell- och restaurang och Handels, drivit kravet på ett stopp för hyvlingen av arbetstiden. Delvis har det varit framgångsrikt, men i grunden finns problemet kvar.

Dessutom står förstås många arbetsplatser helt utan kollektivavtal.
När det kommer till arbetsmarknadens otrygga undervegetation räcker det helt enkelt inte med uppgörelser mellan fack och arbetsgivare. Det behövs lagstiftning för att sätta stopp för missbruket av människor.

avIngvar Persson

ARTIKELN HANDLAR OM