ÅSIKT

Bostadsbristen leder till ett svagt samhälle

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Colourbox
1970-talsstadsdelen Akalla i nordvästra Stockholm byggde inom ramen för det så kallade miljonprogrammet.

avDaniel Swedin

LEDARE

Ibland kallar man om den politik som gav oss barnrikehus och miljonprogram för social ingenjörskonst. De förtroendevalda hade en idé om hur det goda samhället skulle se ut och hur människorna i samhället skulle bo. Det är väl delvis det där Stefan Löfven försöker återknyta till när han nu plötsligt pratar om det ”starka samhället”.

Efterkrigstidens socialdemokrati lovade väljarna ett samhälle så starkt att alla skulle kunna få vård, omsorg, utbildning och trygghet under hela livet. Länge var Sverige dessutom en internationell förebild när det gällde byggandet av bra bostäder för vanliga löntagare.

Men från det uppdraget har det offentliga närmast retirerat.

Nedrustning sedan 90-talet

Under 90-talets ekonomiska kris avvecklades de statliga subventionerna till bostadsbyggande och den sociala bostadspolitiken rustades ned. Så sent som 2010 bestämde riksdagen att allmännyttiga bostadsbolag i kommunerna måste verka affärsmässigt och leverera vinst till sina ägare. Att allmännyttan själva ska kunna finansiera egna, nya byggnadsprojekt har därmed försvårats. Sedan 1990 har var fjärde kommunal lägenhet sålts till privata värdar. 2016 såldes 11 350 allmännyttiga bostäder till privata värdar, enligt Boverkets senaste siffror. Verktygen för att kunna erbjuda vanligt folk bra bostäder finns snart inte längre.

Det svenska bostadsbyggandet har i årtionden helt skett på byggherrarnas villkor och vi ser effekterna av det nu. Sedan 90-talets början har det i snitt bara byggts 24 000 nya lägenheter per år. Det mesta är dyra bostadsrätter, och skuldberget har vuxit till vansinnesnivåer.

Från flera platser i landet kommer rapporter om att de hyresrätter som byggts är så dyra att nyanlända, äldre som vill flytta från sina villor, unga och arbetslösa aldrig kommer att ha råd att bo där. På bara 10 år har hyrorna i nybyggda lägenheter ökat med 40 procent, enligt Hem och Hyra.

För dyra bostäder

Nu är marknaden för dyra bostäder mättad och sedan i höstas har vi fått se en inbromsning av bostadsbyggandet. Förra året färdigställdes 53 500 bostäder, jämfört med Boverkets behov om 80 000 årligen.

Vill vi få bukt med trångboddhet och bostadsbrist måste vi fortsätta bygga, men marknaden kommer inte göra det självmant.

Om Stefan Löfven med trovärdighet vill prata om det "starka samhället" så måste han agera för att bygga bort bostadsbristen och se till att vanligt folk har råd att bo i de nya bostäderna.

ARTIKELN HANDLAR OM