ÅSIKT

Barnäktenskap stoppas av lagar och människor

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: azndc / iStockphoto

avDaniel Swedin

LEDARE

Svenska medborgare har inte rätt att ingå äktenskap eller partnerskap förrän de är 18 år gamla. Undantaget är äktenskap som ingåtts utomlands. Bara giftermål med underårig som inte uppnått 15 års ålder - det vill säga åldern för sexuellt samtycke - underkänns i Sverige.

Men så enkelt är det ändå inte.

Barn gifts bort på lovet

Varje år gifts unga och barn bort mot sin vilja. De övertalas och luras ibland att åka med utomlands, under till exempel sommarlovet, för att giftas bort till en äldre person. Minst 60 samtal till stödlinjen för hedersförtryck i år har handlat om barn- och tvångsäktenskap.

P4 Västmanland har i sommar berättat om en flicka från Västerås som lurades ner till Etiopien som 14-åring för att giftas bort med en äldre kusin. Med stöd från en kurator hon höll kontakten med via Facebook lyckades flickan ta sig till Sveriges ambassad i Addis Abeba och sedan åter hem till Västerås.

Flickans pappa – som låg bakom äktenskapsplanerna - är nu åtalad för försök till äktenskapstvång, alternativt för vilseledande till tvångsäktenskapsresa.

Att han åtalats på dessa punkter beror på att lagen skärptes 2014, och nya skärpningar är på gång. I våras uppdrog regeringen till en utredare ta fram ett förslag om nya straffskärpningar och barnäktenskap som ingåtts utomlands då makarna inte haft anknytning till Sverige. Regeringen har också tillsatt en utredning för att undersöka om man kan spärra pass för släktingar som understödjer barn- och tvångsäktenskap.

Våga agera

Det här är viktiga signaler. Både till de familjer som vill gifta bort sina barn och till de familjer som är utsatta för press att gifta bort sina barn. Och fallet med flickan från Västerås visar hur viktigt det är att det omgivande samhället - myndigheter, lärare, kuratorer - blir mer medvetna om hedersproblematik, förstår signalerna och vågar agera.

Det är ju barn det handlar om.

ARTIKELN HANDLAR OM