Prövar blicken på nakenakten

Camilla Hammarström ser en lyckad treklang på Thielska

avCamilla Hammarström

Akt (#12): Karlsson Rixon feat. Mario Fjell, 2016/2018, ur Nakenakt, en svit med 36 fotografiska verk.

Två nakna människokroppar som interagerar med varandra. Den ena står rakt och stadigt medan den andra klänger sig fast i olika positioner på den andra. Inkilade i varandra, av solidaritet, kärlek eller nödvändighet manifesterar de queer identitet. Vardagliga, lätt åldrade kroppar. Oglamourösa, men med värdighet. Det är i den belägenheten som Annica Karlsson Rixon väljer att framställa sig i sin serie av fotografiska självporträtt. Tillsammans med en kropp som närmast är en utväxt på den egna. Kanske utgör kropparna rent av samma organism.


I nästa rum möter man den klassiska nakenakten av kvinnokroppen sedd med vivörens blick. Zorns etsningar av kvinnor är intressanta ur flera perspektiv. De är ofta gjorda efter fotografier och är alltså avbildningar av bilder vilket ger dem en närmast konceptuell prägel. Samtidigt äger de en omedelbarhet och fräschör, man kan precis känna hur vattnet känns mot kroppen och hur havsbotten är att gå på i många av hans bilder av badande. Det går inte att komma undan deras sensualism genom att hänvisa till den manliga blicken.


Kanske är det tack vare den fotografiska förlagan som konstnärens egen fantasi inte fått överhanden. Här finns glimtar av modellernas självmedvetenhet och frimodighet bevarad. Etsningarna är öppna för betraktarens egna fantasier och minnen. Denna tendens förstärks i samklang med Karlsson Rixons fotografier.


Sensualismen fördjupas ytterligare i nästa rum, där Diana Agunbiade-Kolawole visar sina experiment med den fotografiska processen. Hon applicerar de fotografiska vätskorna direkt på kroppen och trycker den mot pappret, som inte fixeras utan bilden får åldras i kontakt med luft och ljus. Att de visas i bankirens badrum är kongenialt med deras tillvägagångssätt, som ju är som ett slags badande.

Den här treklangen av konstnärer, som belyser fotografiet från olika håll, ger oväntade synergier. De liksom frigör sinnligheten hos varandra. Från handgripligt förfarande med fotovätskor och svischande arbete med etsningsnålen till det värdiga uppställandet av kroppar. Blicken på nakenakten prövas och öppnas.

ARTIKELN HANDLAR OM