Studie: Gifta är lyckligare – men bara om de tjänar lite pengar

Foto: TongRo Image Stock / TongRo Image Stock RF
Gifta personer är lyckligare – men bara om de tjänar under 500 000 kronor om året, det visar en ny studie.

avKarin Holmberg

HÄLSA

Och så levde de lyckliga i alla sina dagar.
Eller gjorde de verkligen det?
En ny studie, från Georgia State University, visar att äktenskap bara gör en lyckligare om man är låg- eller medelinkomsttagare.

Är gifta personer lyckligare än singlar? Det är en fråga som under åren lett till en rad olika studier. Många av dem har visat på att äktenskap påverkar välmående och hälsan positivt hos gifta personer men samtidigt har studier konstaterat att äktenskap är en källa till stress. Nu kommer för första gången en studie som visar på sambandet mellan äktenskap och socioekonomiska förhållande.

Bygger på 3 500 intervjuer

Forskarna som gjort studien, från Georgia State University, har undersökt data från ”American Changing Lives survey” som innehåller intervjuer med mer än 3500 amerikaner mellan 24–89 år och som berör många områden både när det gäller fysiskhälsa, mentalhälsa, och socioekonomiska förutsättning.

Forskarna delade in alla personerna i tre olika grupper, de som var gifta, de som var nygifta och de som aldrig varit gifta.

Och resultatet var tydligt. Gifta personer var lyckligare och visade upp färre symtom av depression – men det gällde bara om de tjänade under 60 000 dollar om året, cirka 500 000 kronor.

Delar på bördan

En av de stora anledningarna till att personer som tjänade mindre pengar var lyckligare som gifta, än de som var ogifta, var att de med gemensamma resurser lättare kunde klara av utgifter och därmed lätta oron för att pengarna inte skulle räcka till.

– Vi såg att det framförallt var personer som tjänar under 60 000 dollar om året som upplever färre symtom av depression, säger Dr Kail, assisterande professor på Georgia State University, enligt tidningen Daily Mail.

Bland personer som tjänade mer pengar kunde man, i studien, inte se samma behov av att samla gemensamma resurser eftersom de själva hade en inkomst som gav samma frihet.
Man kunde rent av se att i den gruppen som tjänade mest pengar var de personer som aldrig varit gifta lyckligare än de som var gifta.

5 saker som gör dig lycklig 00:46
ARTIKELN HANDLAR OM