ÅSIKT

Ska barnbidraget vara ett sparkonto för rika?

Debattören: Stöp om bidraget – det har motsatt effekt och ökar klyftorna i samhället

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Thinkstock
Att utforma en gräns för när man ska få barnbidrag och hur mycket man ska få är en fråga som behöver lyftas, skriver debattören.
DEBATT

DEBATT. Jag lovar att ge min röst till det parti som vågar lyfta frågan om det allmänna barnbidraget. Enda undantaget är Sverigedemokraterna som jag aldrig någonsin kommer rösta på.

Varför är just detta bidrag undantaget från inkomstprövning och behovsprövning? Barnbidraget är till för att utjämna de ekonomiska villkoren mellan familjer med barn och familjer utan barn.

Barnbidraget kom till på 1940-talet för att stödja familjer att våga skaffa flera barn, man ville öka barnantalet. I dag känns den tanken förlegad, vi behöver i stället kunna ta hand om de barn vi har. Det är en fin tanke men jag tycker ändå att den slår väldigt fel!

Jag tycker att barnbidraget ökar klyftorna mellan barns ekonomiska förutsättningar. Många familjer kan låta barnbidraget gå rakt in på ett konto avsett för barnen att förbruka över i vuxen ålder.

Vissa barn kan alltså hämta ut en nätt summa på 226 800 kronor när de fyller 18 år (beräknat på dagens belopp, 2017).

Det kan inte vara rätt att staten ska sörja för ett sparkonto till vissa barn. Det ökar klyftorna enormt, anser jag.

Jag förstår självklart att för många familjer är barnbidraget en förutsättning för överlevnad. Barnbidraget bör vara behovsprövat som alla andra bidrag är – och taket för att beviljas barnbidrag ska vara högt satt.

Att utforma en gräns för när man ska få barnbidrag och hur mycket man ska få är en fråga som behöver lyftas. Varför vågar inget parti ta tag i den frågan?

Av de cirka 4 miljarderna som barnbidraget kostar staten så borde man kunna lägga en del av den summan på viktigare saker i samhället en ett sparkonto åt enskilda barn.

Det är dags att se över hur vi använder våra skattepengar på bästa sätt!

Kicki Bovin Wretman, kommunanställd inom skolan

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Barnbidraget höjs med 200 kronor 00:39
ARTIKELN HANDLAR OM

Migration

Familj