ÅSIKT

Vinsten viktigare än fungerande skola?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Öppet brev till ägaren från två lärare på Sveriges största friskolekoncern

Foto: TT
I ett öppet brev till EQT:s styrelseordförande Conni Jonsson frågar dagens debattörer vad som egentligen är viktigast inom skolan – eleverna eller vinsterna.

DEBATT. Hej Conni Jonsson, styrelseordförande för EQT som äger utbildningsföretaget Academedia.

Efter fem långa år kom pressmeddelade: Academedia, inklusive lärare och elever, ska säljas till högstbjudande. Men å andra sidan var det väl aldrig någon vidare kärleksfull relation? För att få klarhet i det skulle vi vilja ha svar på följande frågor:

Var finns de pedagogiska vinsterna?

Vi köps och säljs med ett enda syfte: Att drivas med vinst. En konsekvens av detta är bristande kontinuitet. Vi har tappat räkningen på hur många rektorer vi har haft. Många av dem har gått in i väggen i sin strävan att hålla budgeten. Hur kommer skolan att tillföras mer resurser om vi säljs vidare?

Är det bara din lön som är viktig? Inte lärarnas?

Enligt SvD var din lön 60,3 miljoner. Det utgör ca 150 lärarlöner i Stockholm, nog för att driva 5 halvstora gymnasieskolor. Samtidigt har lärarna på EQT-ägda skolor i Stockholm halkat efter kommunalt anställda lärare med cirka 2  000 kronor. Enligt Academedia bryr sig inte lärarna sig så mycket om lönen. Har ni frågat? 

Om du måste välja: Vinst eller lärartäthet?

Även lärartätheten är betydligt lägre jämfört med kommunala skolor. Antalet specialpedagoger, syv, kuratorer, psykologer och sjuksköterskor ligger under det som skulle behövas. Om inte lärarna räcker till, drar man ner antalet undervisningstimmar i ämnena. Om budgeten är hotad kan en 100 poängskurs klaras av på 50 timmar, eller elever schemaläggs på två lektioner samtidigt.

Stoppa vinsten eller stoppa betygsinflationen?

Det har avslöjats att skolor som ägs av EQT har haft betyg 80-90 procent över provresultaten. Är detta en affärsidé – sätt högre betyg så får ni fler elever, så får ni högre vinste 0r? 

Vi skrev en debattartikel i SvD (15/8 2014) när Academedias ledning försökte tvinga igenom att eleverna skulle lönesätta oss lärare via en enkät. Elever med högre betyg blir nöjdare elever och ger högre lön till lärarna. Academedia förnekade då att en enkät skulle genomföras. Men hör och häpna – enkäten finns kvar och skall genomföras under våren. Hur tror du betygsättningen påverkas av att eleverna eleverna är med och sätter lärarnas lön?

Tycker du rätten att göra vinst på skolor ska gå före demokratiska beslut?

Det är genom beslut i riksdagen som medborgarna får vara med och säga sitt. Nu vill förespråkare för vinstdrivna skolor ifrågasätta politikers rätt att lägga sig i.

I en debattartikel i GP (2/11) skriver Marcus Strömberg, vd Academedia, och Ralph Riber, vd Internationella Engelska skolan: ”I politikens uppgift bör dock inte ingå att uti från tycke och smak bestämma driftsformerna för skolans huvudmän”. Det måste väl ändå vara svenska folket och deras valda representanter som beslutar hur deras skatter skall användas?

Tror du inte längre på experimentet med vinstdrivande skolor?

Du känner förstås till att svenska skolan halkat efter andra länder? Det senaste PISA-resultatet slog fast att Sverige är det land som rasar mest, när det gäller matte och läsförståelse. Vi är inte förvånade, vi saknar både lärarresurser och grundläggande läromedel. Detta ras har skett samtidigt som man infört vinstdrivna skolor i Sverige. Finns det ett samband?

Vi tror att majoriteten av skattebetalarna anser att varje krona som går till skolan ska användas för att ge varje elev de absolut bästa förutsättningarna till lärande. Där vi lärare kan ställa krav utan risk för att straffas av missnöjda elever vid nästa lönerevision. En skola där utbildning och bildning inte endast ses i instrumentella termer, för att berika ägare eller för att elever skall få så höga meritvärden som möjligt. Men vi är kanske naiva?

Magnus Ekblom

Göran Drougge

ARTIKELN HANDLAR OM