ÅSIKT

Helt orimligt – nu måste regeringen agera

S-röster: Vi ska inte sätta vapen i händerna på en armé med order att skjuta rebellkvinnor i vaginan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Bullit Marquez
De senaste tio åren har vapenexporten legat på historiskt höga nivåer – trots att regelverket låter påskina att det är mycket restriktivt, skriver debattörerna.
DEBATT

DEBATT. Filippinernas president Rodrigo Duterte utreds av Internationella brottmålsdomstolen. Han hetsar fram dödspatruller på Manillas gator och uppmanar sin armé att skjuta kvinnliga rebeller i vaginan. Han har också fått grönt ljus att köpa svenska vapen.

Inom bara två veckor väntas riksdagen skärpa riktlinjerna för svensk vapenexport, till följd av den KEX-utredning som tvingades fram efter debatten om svensk export till förtryckande regimer under den arabiska våren 2011.

Det har gått hela sex år sedan utredningen tillsattes. Sällan har vi skådat en så segdragen process för att få en ny och välbehövlig lagstiftning på plats.

Under dessa sex år har svensk vapenexport gått för högvarv. Vi minns inte minst den pinsamma affären då svenska företag avslöjades med att bygga vapenfabriker i Saudiarabien, ett land som idag för ett aggressivt anfallskrig i Jemen, med allvarliga humanitära konsekvenser.

Den som läser de svenska riktlinjerna för vapenexport i dag frestas att tro att de är restriktiva. Språket de är skrivna på ger intrycket att export är i det närmaste uteslutet till alla länder som inte är stabila demokratier som respekterar de mänskliga rättigheterna.

Men Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har gjort dygd av att tolka dessa formuleringar generöst och de senaste tio åren har den svenska vapenexporten legat på historiskt höga nivåer. Trots återkommande avslöjanden om oegentligheter har vi handlat med flera av världens mest hänsynslösa diktaturer.

Det hade varit rimligt att ISP skulle agera mer restriktivt i sina bedömningar under tiden närmast före den förväntade skärpningen av riktlinjerna. Nu verkar det vara tvärtom. Det föranleder oss att höja vaksamheten inför vad de kommande riktlinjerna ska innebära i praktiken.

Om inte kommande riktlinjer tolkas mer strikt än vad som nu har varit fallet, kommer de inte att vara värda pappret de är skrivna på.

Regeringen har själv lagt en proposition som tydliggör att det är regeringen som har det yttersta ansvaret för vapenexporten. Därför är det att agera mot andan i den kommande propositionen att gömma sig bakom den egna myndigheten ISP.

Regeringen bör därför kalla till sig generaldirektör Christer Ahlström på ISP och förhöra sig om affären. Den är orimlig och skadar förtroendet för den proposition som regeringen har lagt.

I dag har utrikesminister Margot Wallström i riksdagen presenterat den årliga utrikespolitiska deklarationen, och beskrivit hur Sverige agerar för fred och stabilitet i världen genom att utbilda kvinnor, investera i social trygghet och bedriva diplomati för nedrustning och avspänning.

Vapenexporten ska enligt gällande regler inte ske på tvärs med Sveriges utrikespolitiska linje. Det är självskrivet att ett land som bedriver en feministisk utrikespolitik inte ska sätta vapen i händerna på arméer med order att skjuta rebellkvinnor i vaginan.


Ulf Bjereld, förbundsordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet
Klas Corbelius, styrelseledamot med ansvar för nedrustningsfrågor, Socialdemokrater för tro och solidaritet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Så här skriver du en debattartikel 00:33
ARTIKELN HANDLAR OM