ÅSIKT

Vi behöver gödsel som inte förorenar

Slutreplik från LRF om köttproduktion

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SLUTREPLIK. Växtnäring i form av gödsel behövs för att odla, alltså producera mat som växer på åkrarna. Utan tillförsel av gödsel är ingen odling uthållig.

Gödsel kan komma från mineralgödsel, från växter som djur ätit eller från växter direkt som gröngödsling. Det sistnämnda är vanligt i både den konventionella och ekologiska odlingen. Förfrukt kallar vi det.

Forskarna Fredrik Hedenus och Rasmus Einarsson säger att djurens gödsel inte behövs då det finns konstgödsel, även kallat mineralgödsel. Med färre djur blir det mindre gödsel från dem, men det behövs också mindre areal för att odla foder och som en följd lägre behov av mineralgödsel.

Men om vi antar att hela den svenska åkermarken fortfarande ska användas och för odling av något som människor konsumerar så riskerar beroendet av mineralgödsel att öka. Och så länge mineralkväve inte produceras med förnybar energi finns en miljökostnad förknippad med det. Och tiden är förbi då samhället bara ville att vi lantbrukare skulle odla mat för vegetabilier eller foder åt djur på åkrarna.

Kampen om åkermarken ökar för att i högre grad använda den för energiproduktion och för nya biomaterial som kan ersätta fossila sådana. Samhället beställer alltfler av dessa ekosystemtjänster av lantbruket. Och vad som än odlas behövs näringsämnen i form av gödsel.

Därför handlar det fortfarande om att få tillbaka de näringsämnen som lämnar landsbygden i form av mat till städer i ett skick som gör att de kan återföras till marken utan att förorena. Då minskar behovet av ny extern tillförsel oavsett källa. Likaså behöver näringsläckaget till luft och vatten fortsätta minska.

Många debatter liksom denna om mat och miljö mynnar ut i ett val mellan konsumtionsmönstret av mat å ena sidan och vad vi å andra sidan väljer att använda åkermarken till för att fylla andra behov än livsmedel.


Markus Hoffmann, expert vatten och växtnäring, Lantbrukarnas riksförbund, LRF


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM