ÅSIKT

Ska vi äldre inte åka med de nya tågen, SJ?

Debattören: Ni säger att ni lyssnar på resenärerna – men bemöter oss med tystnad

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Fredrik Sandberg/TT och Tomas Södergren
Det handlar om självklarheter för ett modernt och inkluderande samhälle. Det kan handla om att det ska vara enkelt att stiga på tågen med låga insteg. Bäst är att kunna rulla in med en rullator eller rullstol från perrongen, skriver debattören.
DEBATT

DEBATT. Allt fler vill ta tåget i Sverige, trots att förtroendet för våra järnvägar är rekordlågt. Nya siffror från Eurobarometer visar att svenskarna hör till de mest missnöjda i EU vad gäller såväl tågens punktlighet och pålitlighet samt tillgänglighet för oss med mindre rörlighet.

Att stora investeringar görs i bättre tågresande är därför välkommet och nödvändigt, men även vi seniorer vill vara med på tåget. Tyvärr undrar jag om SJ vill ha oss med.

SJ har en särställning för att återupprätta förtroendet för järnvägen, och just nu är de mitt i en av sina största satsningar någonsin. Inte mindre än cirka 9 miljarder kronor ska enligt senaste kvartalsrapporten investeras i en ny och upprustad fordonsflotta inklusive ett 30-tal nya snabbtåg för fjärrtrafik.

De nya tågen kommer att rulla långt in i framtiden och bli oumbärliga för tusentals, kanske miljontals, passagerare. Det är därför mycket viktigt att de utformas på ett modernt sätt med hög tillgänglighet för äldre och funktionsnedsatta.

Det handlar om självklarheter för ett modernt och inkluderande samhälle. Det kan handla om att det ska vara enkelt att stiga på tågen med låga insteg. Bäst är att kunna rulla in med en rullator eller rullstol från perrongen, och slippa utsättas för trappor, lyftanordningar (som tar tid, kräver hjälp och ibland går sönder) eller för smala dörrar.

Likaså är det viktigt med strategiskt placerade handtag att kunna ta tag i om balansen fallerar, och att se till att det finns plats för bagage på golvet, då lyft kan vara svårt. Moderna tåg ska också ha toalettrum med bra utrymmen, larm och säkerhetshandtag om man förlorar balansen.

I våras skrev jag som företrädare för SPF Seniorerna ett brev till SJ:s vd Crister Fritzson om detta.

Våra synpunkter har bemötts med tystnad.

Det var därför med stor förvåning jag tog del av ett frågesvar i riksdagen 4 september av näringsminister Mikael Damberg, ansvarig för de statliga bolagen, om driftsäkerhet och tillgänglighet i de nya tågen.

Damberg sa att SJ har informerat honom om att "de har en löpande kontakt med brukarorganisationer och andra berörda i utformningen av framtidens tågflotta" och att "utöver myndighetskraven ställer SJ ytterligare krav på funktionalitet, anpassningar och förbättringar".

Beskedet är en överraskning för oss. Det verkar dessvärre som att SJ gett ministern bristfällig information, till på köpet dagarna innan valet.

Att hävda att det finns en dialog om dessa viktiga frågor är ett anmärkningsvärt påstående som kräver sin förklaring. SPF Seniorerna har som en av Sveriges största brukarorganisationer aktivt tagit initiativ för att föra en konstruktiv diskussion med SJ om hur framtidens tåg ska kunna välkomna seniora resenärer. Men vår återkoppling har uppenbart inte varit önskvärd.

Därför frågar jag SJ: vilka andra organisationer som värnar äldres och funktionsnedsattas intressen har ni ”en löpande kontakt” med?

Om inte SJ tydligt kan redovisa vilken återkoppling företaget har fått, blir det svårt att lita på löften om funktionalitet och anpassningar. För visst vill SJ att de nya tågen ska finnas till för oss seniorer?


Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Så här skriver du en debattartikel 00:33
ARTIKELN HANDLAR OM

SJ

Tågtrafik