ÅSIKT

Vänstern polariserar om de sjukskrivna

Replik från Johan Forssell om sjukförsäkringen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Vänsterdebattörer använder skräckexempel för att vrida debatten åt ett visst håll, skriver debattören.

DEBATT. Frågor om sjukförsäkringen tenderar att snabbt polariseras, när olika debattörer använder skräckexempel eller starkt laddade begrepp av typen ”stupstock” eller ”kasta utbrända arbetstagare i arbete” för att vrida debatten åt något håll. Tyvärr andas artikeln av Jenny Bengtsson, tidigare riksdagsledamot för Vänsterpartiet, just detta.

Det är synd, för det är en viktig fråga som förtjänar en seriös diskussion.

Enkelt uttryckt kan man säga att den som på grund av sjukdom eller skada inte har arbetsförmåga ska få hjälp, stöd och rehabilitering för att kunna ta sig tillbaka till arbetslivet igen. Frågan är dock vem som har arbetsförmåga och hur denna ser ut. Frågan är också hur vägen tillbaka till hälsa och arbete ska se ut, vilka verktyg som passar bäst i det enskilda fallet.

Situationen är dessutom mer komplicerad vid psykiska diagnoser. Vi vet trots allt ungefär hur lång tid det tar för ett brutet ben att läka och vi vet ungefär hur arbetsförmågan påverkas av detta brutna ben. Det ser dock ofta annorlunda ut vid psykisk sjukdom.

Särskilt tydligt blir detta när man väger in den psykosociala arbetsmiljöns samverkan med psykisk ohälsa. En person som drabbats av vissa lättare utmattningssyndrom kanske inte alls mår bättre av en lång sjukskrivning i hemmet. Det är därför vi vill undersöka om det går att skapa ett nytt spår i rehabiliteringskedjan för psykiska diagnoser.

Det handlar om att hitta nya verktyg och vägar tillbaka från ohälsa, och kombinera detta med specialiserade handläggare hos Försäkringskassan och ett särskilt omställningsspår hos Arbetsförmedlingen.

Vi har även satsningar på arbetsmiljö och föreslår skärpta och riktade kontroller av den psykosociala arbetsmiljön i grupper med hög risk för sjukfrånvaro. Dessutom föreslår vi utvecklade och förbättrade möjligheter till förebyggande insatser, till exempel en förebyggandegaranti där en rimlig målsättning är att den som har ett jobb och är i behov av förebyggande insatser ska kunna påbörja dessa inom en månad.

Vi får aldrig mer återvända till den vänsterpolitik som bedrevs under 2000-talets början, då tusentals människor förtidspensionerades bort i ett försök att förbättra statistiken. För oss Moderater är det viktigt att i stället se till individen och försöka ta tillvara den enskildes arbetsförmåga, även om den inte ser likadan ut som innan ett sjukdomsfall.


Johan Forssell, talesperson i socialförsäkringsfrågor (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

ARTIKELN HANDLAR OM