ÅSIKT

Syntester gör inte trafiken säkrare

Replik från Jöran Rubensson om att testa synen på bilförare från 45 år

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: PONTUS ORRE, PER-OLOF SÄNNÅS
Uteblivna synundersökningar äventyrar inte Nollvisionen i trafiken, skriver Jöran Rubensson.
DEBATT

REPLIK. När Maria Nordén, NTF, ställer krav på syntester vid körkortsförnyelse för 45-åringar och äldre, slår hon in öppna dörrar och argumenterar mot bättre vetande. Aktuell forskning visar att det saknas entydiga samband mellan synfunktion och trafiksäkerhet.

Senast härom året fick Transportstyrelsen regeringens uppdrag att analysera äldres körförmåga kopplad till hälsotillståndet. Och svaret kom nyligen: frågan behöver inte utredas vidare eftersom förare med ålderstypiska sjukdomar som bland annat synfunktioner inte har så hög sannolikhet att vara inblandade i en olycka. Uteblivna synundersökningar äventyrar alltså inte Nollvisionen i trafiken.

Och det är inte första gången sambandet mellan ålder och trafikolyckor diskuteras. Redan när NTF bildades, 1934, föreslogs i en offentlig utredning att omprövning av körkort skulle ske vart femte år från 50 års ålder, vilket sedermera föreslogs bli vart tredje år från 60 års ålder. Men förslagen förvann snabbt från dagordningen då politikerna ifrågasatte de påstådda sambanden mellan hög ålder och trafikolyckor.

Därefter har flera utredningar kommit fram till motsvarande resultat som visar att äldre som grupp är både kloka och säkra bilförare. De är inblandade i färre bilolyckor än yngre, kör nyktra, använder bilbälte och följer hastighetsgränserna. Försäkringsskadestatistiken visar att risken att vålla en trafikolycka är som lägst vid 75 års ålder.

Detta vet naturligtvis Maria Nordén och tillstår också att det inte är belagt att det sker trafikolyckor som en följd av försämrad syn. Ändå föreslår hon synkontroll av 45-åringar och äldre. Varför, är en gåta. I våra nordiska grannländer genomförs regelbundna synkontroller av äldre men inget tyder på att dessa leder till färre olyckor.

Maria Nordéns förslag bygger på fördomar i stället för forskning, vilket är olyckligt. Vi borde kraftsamla för att forma en trafikmiljö som är bra för alla åldrar, i stället för att hålla kvar vid ensidiga och diskriminerande åldersperspektiv.


Jöran Rubensson, tidigare ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF och expert i utredningen om Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här:

Så här skriver du en debattartikel 00:34
ARTIKELN HANDLAR OM