ÅSIKT

Måste vakta telefonen – för att få ihop en lön

Debattören: Svensk ekonomi går bättre, men villkoren för dem som jobbar blir sämre

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: DAVID BICHO/JOHNÉR
Susanna Gideonsson, Handels: Svensk ekonomi går bättre än på länge men villkoren på arbetsmarknaden har blivit osäkrare.

DEBATT. När Malin fick jobb i butik anställdes hon på 2,75 timmar i veckan. Resten av tiden höll hon koll på sin telefon, om arbetsgivaren skulle ringa och erbjuda henne fler timmar. Fyra år senare har hon 21 timmar på kontraktet. Hon har fortfarande koll på telefonen.

Under sin tid som bemanningsanställd på lager slet Antonio för att placera sig högt på tio i topp-listan över dem som plockar mest, för att få vara kvar. Han åt stark smärtstillande medicin för att kunna gå till jobbet.

I Annettes butik ville arbetsgivaren sänka alla som arbetade heltid till 25 timmar. Efter en hård kamp vann arbetsgivaren.

Den nyligen utgivna antologin ”Lösa förbindelser - om kampen för trygga jobb i handeln” är något så ovanligt som en skildring av handeln ur de anställdas perspektiv. Det är berättelser om anställningskontrakt som är ovärdiga ett modernt arbetsliv. Men boken bjuder också på berättelser om gemenskap och motstånd.

På lagret där Paola jobbar lyckades man få till ett kollektivavtal. Man har fått igenom att alla anställda jobbar heltid och grundbemanningen har utökats. 

På Izabelas och Karins varuhus har fackklubben kunnat driva igenom nya fasta tjänster efter att man pekat på de många övertidstimmarna.

Svensk ekonomi går bättre än på länge men villkoren på arbetsmarknaden har blivit osäkrare.

Att människor som har jobb ständigt måste jaga timmar är en dold arbetslöshet. Underbemanningen leder till stress, som i alltför många fall leder till sjukdom. Så vältras kostnaden över på arbetstagarna, samhället och skattebetalarna.

Arbetsgivarna i handeln måste svara: Vilken framtid ser de för branschen? Vill de fortsätta slita ut människor, med hög personalomsättning och urholkad kompetens som följd? Eller vill de erbjuda högklassig service från engagerade anställda med god produktkännedom, vilket förutsätter trygga jobb och tillräckligt hög bemanning?

Vi i Handels kommer att göra vår del. Genom starka kollektivavtal reglerar vi de värsta formerna av otrygghet. Vi ska också visa på kraften i att agera tillsammans, att man kan förändra sin tillvaro när man går ihop och ställer krav.

Men även politikerna måste göra sin del. För att vi i facket ska kunna fullgöra vår uppgift som motpart till arbetsgivarna måste de möjligheter som idag finns att runda anställningsskyddet stängas.

Handels kommer att fortsätta att påverka de politiska besluten i frågor som är avgörande för våra medlemmars framtid:

Det ska inte vara möjligt att anställa för begränsad tid när man egentligen behöver personal tillsvidare. Anställningsformen allmän visstid måste tas bort ur LAS.

Bemanningsföretag ska bara få användas som ett komplement, vid tillfälligt behov av arbetskraft – inte för att täcka ordinarie behov.

Det ska heller inte vara möjligt att kringgå det skydd som gäller mot uppsägningar genom att ”hyvla” timmar från anställningskontraktet. Rätten att gå upp i timmar för den som är deltidsanställd måste stärkas. Om det inte finns objektiva skäl att anställa på deltid ska anställningar vara på heltid.

Vad har allianspartierna och Sverigedemokraterna att säga om dagens arbetsliv? Inget förutom att lönerna är för höga och anställningsskyddet för starkt. Man tar sig för pannan.

Vi efterlyser tvärtom en politik som kan lova ett stärkt anställningsskydd, som tar ställning för vanligt folk, mot dem som tjänar på andras otrygghet.

Här framträder en tydlig politisk skiljelinje mellan blocken – den är direkt avgörande för vår vardag och vilken framtidstro vi kan känna.


Susanna Gideonsson

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM