ÅSIKT

Inte bara nyanlända har svårt att få jobb

Debattören: Vi moderater satsar på flyktingarna – men glömmer de svenskfödda

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT
En arbetslös är en arbetslös oavsett bakgrund och erfarenhet, skriver Sophia Jarl, moderat oppositionsråd Norrköping.
DEBATT

DEBATT. Vi moderater är ense om att arbetslöshet är vår tids största utmaning.

Jag vill dock påminna om att utmaningen är lika angelägen att anta oavsett om du är född i Sverige, om du kommit hit för ett antal år sedan eller är en av alla som bosätter sig här i spåren av den senaste flyktingkrisen.

Med det sagt tycker jag därför att det är ett misstag att partistyrelsen inte föreslår nya och tydligare anställningsformer som inkluderar fler av de människor vars utanförskap som vi alla vill motverka. Låt oss förändra det under pågående arbetsstämma i Örebro.

Den offentliga debatten och även merparten av partiets offentliggjorda förslag till arbetsmarknadspolitiska åtgärder riktas främst till hur nyanlända ska etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Men en stor grupp svenskfödda personer och människor som kommit till Sverige för många år sedan är långtidsarbetslösa och har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Jag tycker därför att åtgärder för att fler ska komma till egen försörjning behöver ta hänsyn till de stora grupper långtidsarbetslösa som vi de facto ser i statistiken.

Jag bor och verkar i en socialdemokratiskt styrd kommun, Norrköping. Kommunen har varit plågad av hög arbetslöshet under hela mitt liv. Vi har människor som kom till Norrköping under 90-talet som inte lyckats ta sig in på arbetsmarknaden och människor som inte lyckats hitta ny sysselsättning i spåren av de stora industriernas nedläggning.

Arbetslösheten är först och främst en grogrund till ohälsa men i förlängningen växer missbruk och kriminalitet i bostadsområden som hamnar utanför samhällets kontroll.

Politiska utspel om fler poliser och strängare straff är verkningslösa om vi inte samtidigt arbetar med grundproblematiken för utanförskapet.

Partistyrelsens förslag av en ny anställningsform, de så kallade ”inträdesjobben” är bra. Inträdesjobben handlar om att erbjuda en anställningen där du lär dig jobbet på jobbet. Trettio procent av arbetstiden ska kunna läggas på studier och arbetsgivare uppmuntras använda denna anställningsform genom att arbetsgivaravgiften är noll de tre första åren.

Tyvärr föreslår partistyrelsen att förslaget begränsas till endast två grupper på arbetsmarknaden; nyanlända och ungdomar upp till 23 år utan gymnasieexamen. Varför ska vi utestänga människor över 23 år och som inte är nyanlända att ta del av ett så gynnsamt förslag?

Inslaget av utbildning i arbetsmarknadsåtgärder är något som bör riktas mot alla som har svårt att hitta ett jobb – oavsett ålder och bakgrund.

En åldersgräns är svår att förklara för den som befinner sig på fel sida sträcket. Det är inte åldern som är huvudorsak till arbetslösheten - det är troligtvis bristen på erfarenhet och utbildning som gör att en arbetsgivare tvekar att anställa någon med lång tids frånvaro på arbetsmarknaden. Dessutom finns det människor som aldrig tagit steget in i en anställning och därför saknar värdefull erfarenhet och troligtvis relevant utbildning.

Om denna reform blir framgångsrik, vilket jag tror den kan bli, vill jag undvika diskussioner om att vi ensidigt gynnar till exempel nyanlända, samtidigt som andra människor blir lämnade allt längre utanför.

En arbetslös är en arbetslös oavsett bakgrund och erfarenhet. Jag föreslår därför att fler grupper som står utanför arbetsmarknaden får ta del av inträdesjobben. Det ger oss ett Sverige som håller ihop på riktigt.


Sophia Jarl, oppositionsråd Norrköping och Östgötskt ombud på Moderaternas pågående arbetsstämma i Örebro


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

DEBATT. Moderaternas valresultat 1979-2014 00:58
ARTIKELN HANDLAR OM