ÅSIKT

De asylsökande måste kunna jobba i Sverige

Debattören: Dagens hinder motverkar integrationen och leder till svartarbete

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT
Det är orimligt att det svenska samhället skapar hinder för asylsökande att arbeta, skriver Rickard Klerfors.
DEBATT

DEBATT. Att flyktingar som sökt asyl i Sverige kommer in på arbetsmarknaden är avgörande för integrationen. I den politiska debatten lyfts det ofta fram att det tar mycket lång tid för asylsökande att komma dit.

Finansminister Magdalena Andersson (S) sa följande i en intervju i DN:

”Det finns anledning för oss social­demokrater att vara självkritiska. Vi skulle tidigare ha varit tydliga med att vi inte kan ha ett större mottagande än vad samhället klarar av att ta emot.”

Är finansministern omedveten om de hinder, som svenska myndigheter skapar, vilka motverkar integrationen på arbetsmarknaden? Det finns anledning att vara självkritisk, men utan åtgärder riskerar självkritiken att bli ett tomt slag i luften.

Den som ansökt om asyl ska i första hand försörja sig själv genom att leva på besparingar eller genom att arbeta. För att ha rätt att arbeta under asylprocessen behöver den asylsökande undantas från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND).

För att få AT-UND måste den asylsökande lämna in godtagbara identitetshandlingar eller på annat sätt medverka till att klarlägga sin identitet. Asylsökande som inte undantagits från skyldigheten att ha arbetstillstånd kan inte överklaga Migrationsverkets ställningstagande.

Det finns asylsökande som funnit arbetsgivare som önskar anställa dem men eftersom de saknar AT-UND kan de inte anställas.

Det finns fler hinder för asylsökande som gör det svårt för dem att arbeta. De saknar svenska personnummer.

En asylsökande som funnit ett arbete måste ansöka om ett samordningsnummer hos Skatteverket. Skatteverket har genom en promemoria, ”Samordningsnummer till asylsökande”, föreslagit att Migrationsverket ska få ansöka om samordningsnummer för samtliga asylsökande.

Det är också svårt för asylsökande att öppna konto i en svensk bank vilket behövs eftersom lön normalt betalas via bank.

Skatteverket konstaterar i en rapport, ”En analys av samordningsnummer för beskattningsändamål”, stora brister i hanteringen av samordningsnummer. Skatteverket och övriga berörda myndigheter måste förbättra sina rutiner och beredas möjlighet att utbyta information, vilket i dag förhindras av sekretess.

Berörda myndigheter måste ha huvudansvaret för att genomföra kontroller och vidta åtgärder i de fall man upptäcker oegentligheter. Samtidigt är det nödvändigt att det blir lättare för asylsökande att kunna arbeta.

Hindren för asylsökande leder till följande:

  • Asylsökande kan inte anställas.

  • Svartarbete och exploatering gynnas.

  • Arbetsgivare i vissa branscher lyckas inte finna personal.

Regeringen bör omgående genomföra följande åtgärder:

  • Undanta alla som sökt asyl i Sverige från skyldigheten att ha arbetstillstånd.

  • Låt Migrationsverket ansöka om samordningsnummer för samtliga asylsökande.

  • Ge svenska banker ökad skyldighet att öppna konton för asylsökande.

Det är orimligt att det svenska samhället skapar hinder för asylsökande att arbeta. Regeringen måste agera och undanröja de hinder som i dag försvårar integrationen på arbetsmarknaden!


Rickard Klerfors, biståndsexpert Hjärta till hjärta, ansvarig för tidiga insatser för asylsökande


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Så här skriver du en debattartikel 00:33
ARTIKELN HANDLAR OM