ÅSIKT

Inte en krona om man inte följer reglerna

Replik från Miljöpartiet om stöd till trossamfund

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT
Frågan om hur vi säkerställer att våra gemensamma resurser inte går till antidemokratiska krafter är prioriterat för Miljöpartiet och regeringen, skriver Janine Alm Ericson.
DEBATT

REPLIK. Miljöpartiet driver kraftfullt arbetet för jämställdhet och mot extremism. Det är en självklarhet att våra gemensamma medel ska gå till organisationer och verksamheter som stärker vår demokrati, inte de som undergräver den.

Vi måste ta krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck och precis som Maria Rashidi skriver behöver mycket mer göras.

I Sverige finns väldigt många civilsamhällesorganisationer, av olika slag. Ungefär hälften av Sveriges befolkning arbetar ideellt och många lägger ner åtskilliga timmar av sin fritid vid scoutgården, i kvinnojouren eller på idrottsplatsen. Man gör det för att skapa ett bättre liv för sig själv eller andra, för att förbättra sitt lokalsamhälle  eller för att sätta ljuset på en politisk fråga man vill förändra. Det är ett fantastiskt engagemang som berikar vårt samhälle varje dag.

De statliga stöden är viktiga för att organisationer inte ska behöva kämpa med sin finansiering utan i stället kunna lägga kraft en på sin kärnverksamhet.

Totalt delar staten ut cirka 13 miljarder kronor, via 30 myndigheter, med stöd av 80 förordningar. Men regelverken för vilka krav som ska ställas på föreningar eller samfund för att ta del av stödet ser olika ut. Även vilken prövning som ska göras skiljer sig åt. 

För att komma till rätta med detta har regeringen redan vidtagit flera åtgärder. Exempelvis tillsatte demokratiminister Alice Bah Kuhnke en utredning om statens stöd till trossamfund, som lämnade sina förslag i veckan. Utredningen föreslår ett skärpt demokratikriterium.

Om trossamfundet eller någon av dess församlingar, företrädare eller föreläsare agerar på ett sätt som strider mot våra demokratiska värderingar så ska givetvis inget stöd beviljas. Om våld mot person, tvång och hot och kränkningar av barns rättigheter på något sätt förekommer så ska inte heller en krona betalas ut.

Vidare så accepteras inte diskriminering och överträdelser av principen om alla människors lika värde. Trossamfund som aktivt motarbetar det demokratiska styrelseskicket är självklart också diskvalificerade från allt statligt stöd.

Det kan låta som självklarheter men det innebär ändå en betydlig skärpning av nuvarande regelverk. 

Men stöden till trossamfund är bara en liten del av alla stöd som delas ut till det civila samhället. Därför ser regeringen nu över stöden via Allmänna arvsfonden och alla andra statliga föreningsbidrag, för ett enhetligt, tydligt och rättssäkert demokratikriterium för alla statliga bidrag till det civila samhället.

Frågan om hur vi säkerställer att våra gemensamma resurser inte går till antidemokratiska krafter är prioriterat för Miljöpartiet och regeringen. Vi får inte slå oss till ro. Demokratin är inte skriven i sten och måste ständigt försvaras och stärkas. Tillsammans med civilsamhällets goda krafter gör vi det varje dag.


Janine Alm Ericson, jämställdhetspolitisk talesperson, (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Så här skriver du en debattartikel 00:33