ÅSIKT

KD:s värderingar är inte våra värderingar

Centerkvinnorna: På punkt efter punkt driver partiet en bakåtsträvande ”jämställdhetspolitik”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT
För oss är det tydligt att KD:s har fjärmat sig från de värderingar om jämställdhet som Centerpartiet står för, och som även Alliansen gemensamt tidigare stod för, skriver Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna.
DEBATT

DEBATT. Den kommentar som Centerkvinnorna lade ut på Twitter i samband med Ebba Busch Thors medverkan i tv-programmet Skavlan i fredags har rönt uppståndelse i media, inklusive kritik. I korthet beskyllde vi Ebba för att göra sig lustig över Metoo när det i programmet skämtades om en ”Metoo-ko”. Det kan tyckas som ett harmlöst skämt att skratta åt.

Vad man lämpligen bör skämta om (eller skratta åt) är en diskussion som inte hör hemma i politiken. Vår kommentar hade egentligen inte så mycket att göra med det som hände i programmet utan kan snarare ses som en reaktion på en uppdämd oro över Kristdemokraternas positionsförflyttningar högerut.

Antagligen hade vår kritik lämpat sig bättre för en annan dag. Nu har några dagar passerat, men vår kritik mot KD:s jämställdhetspolitik består.

För oss är det tydligt att KD:s har fjärmat sig från de värderingar om jämställdhet som Centerpartiet står för, och som även Alliansen gemensamt tidigare stod för. I dag driver KD en bakåtsträvande och oroväckande ”jämställdhetspolitik” som gör det lätt att hålla sig för skratt:

  • KD vill ”se över” abortlagstiftningen. Kd har sagt sig stå bakom den nuvarande abortlagstiftningen. Men Ebba Busch Thor har själv uttalat att abortlagstiftningen kan behövas ”ses över”. Därtill finns ett brett stöd för idén om samvetsfrihet i partiet – det vill säga att vårdpersonal ska få vägra att utföra aborter. Vi anser att en sådan regel skulle utgöra en allvarlig inskränkning av aborträtten.

  • KD vill slopa genuspedagogiken. När regeringens förslag till ny läroplan för förskolan presenterades kallade Ebba Busch Thor de normkritiska inslagen för ”genusflum”. Vi menar att flickor och pojkar i förskolan måste få samma möjlighet att utvecklas och göra fria val, utan de begränsningar och stereotypa förväntningar som traditionellt finns på flickor respektive pojkar. Det är inte flum, det handlar om rätten att få vara den man är. 

  • KD vill lägga ned jämställdhetsmyndigheten. Vi anser att myndigheten behövs för att säkerställa att de jämställdhetspolitiska målen uppnås, det vill säga en jämn fördelning av makt och inflytande; ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

  • KD vill slopa de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen. Vi ser att uttaget av föräldraförsäkringen behöver bli mer jämställt om vi ska komma åt den negativa påverkan som dagens ojämställda uttag har på kvinnors pensioner, löneutveckling och livslön. Vi kan inte ha en föräldraförsäkring som subventionerar och cementerar ojämställdhet.

  • KD vill återinföra vårdnadsbidraget. Detta är ett förslag som i praktiken befäster traditionella könsroller och har stora inlåsningseffekter på framförallt utrikes födda kvinnor. Med hjälp av vårdnadsbidraget tog många kvinnor (mer eller mindre frivilligt) en större del av det obetalda hemarbetet, hamnade utanför arbetsmarknaden och lade grunden för en låg livslön och pension.

Det är viktigt att påminna om att KD har uttalat en öppenhet för att sitta i regering med aktivt eller passivt stöd av Sverigedemokraterna, ett parti som vill begränsa människors fri- och rättigheter, inskränka aborträtten, införa samvetsfrihet för barnmorskor och återinföra den omoderna sambeskattningen.

Att säga sig värna kvinnors rättigheter, aspirera på jämställdhetsministerposten och samtidigt öppna dörren för samarbete med SD är en ekvation som inte går ihop.  

Avslutningsvis, det är aldrig acceptabelt med personangrepp. Vår kritik handlade inte om Ebba Busch Thor som person utan om hennes roll som främsta företrädare för sitt parti och de sakfrågor hon därmed företräder.

Det var inte vår mening att attackera Ebba Busch Thor som person. Vi ber om ursäkt för det. Som liberala feminister ser vi det som vårt ansvar att uppmärksamma – och kritisera – politik som syftar till att vrida klockan tillbaka för kvinnors rättigheter. Det kommer vi att fortsätta att göra. Och för det kommer vi aldrig att be om ursäkt. 


Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här:

Fler artiklar i samma ämne:

ARTIKELN HANDLAR OM