Grönt ljus för dieselförbud

MOTOR

Regeringen ger grönt ljus till kommuner som vill porta äldre bensin- och dieselbilar. Beslut om nya miljözoner kommer att fattas inom kort, säger miljöminister Karolina Skog (MP).
– Det är inte acceptabelt att barn blir sjuka bara av att andas luften, säger hon.

Foto: Thinkstock
Regeringen går vidare med miljözoner.

Kommuner kommer att få införa nya miljözoner, som stänger ute äldre bensin- och dieselbilar. Det beskedet gav idag statsminister Stefan Löfven i sin regeringsförklaring, i samband med riksdagens öppnande.

– Barn ska också kunna andas ren luft. För att förbättra luften i städerna får kommunerna nya möjligheter att införa miljözoner, sa han.

Aktuellt från 2020

Enligt det förslag som Transportstyrelsen presenterade i slutet på förra året ska kommunerna från 2020 kunna inrätta två nya zoner. Båda ska stänga ute dieselbilar som inte uppfyller kraven för Euro 6, och bensin-, etanol- och gasbilar som inte uppfyller kraven för Euro 5.

Efter en remissrunda kommer ett nytt förslag inom kort presenteras, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

– Vi kommer att gå fram med förslaget om miljözoner. Beslut ska kunna tas inom en nära framtid, säger hon.

I Stockholm jublar trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

– Jag är glad för att vi nu får möjlighet att införa miljözoner och få bort de värsta dieselbilarna och få ordning på luften i Stockholm, säger han till DN.

Även Liberalerna i Stockholm ger tummen upp.

– Alla kloka åtgärder som minskar partikelhalterna i innerstaden är bra. Vi liberaler välkomnar väl utformade miljözoner som ger oss möjlighet att förbättra luften i innerstaden, säger Patrik Silverudd (L), gruppledare i trafiknämnden i Stockholm, i ett pressmeddelande.

”Påverkar nybilsförsäljningen”

Om och hur miljözonerna implementeras är upp till respektive kommun. Men Karolina Skog har stora förhoppningar på att de ska bidra till bättre luftkvalitet.

– Det är inte acceptabelt att barn blir sjuka bara av att andas luften. Utöver en positiv påverkan på luftkvaliteten i respektive stad tror jag även att det kommer få långsiktig påverkan på nybilsförsäljningen, säger hon.

Vad säger du till dem som köpt en bil som riskerar att portas i de nya miljözonerna?

– Jag förstår deras frustration. Den förra regeringen valde att ge miljöbonus till dieselbilar, vilket jag är väldigt kritisk till. Det rättar vi till med det nya bonus-malussystemet, säger hon.

FAKTA

Miljözoner

Redan idag kan kommuner besluta om att utestänga vissa tunga fordon (lastbilar och bussar) från stadskärnor och andra miljökänsliga områden genom att införa en miljözon, som en åtgärd för att förbättra luftkvaliteten i dessa områden.

Transportstyrelsen har föreslagit två nya miljözoner där även personbilar skulle kunna utestängas. De föreslagna zonerna är:

  • Miljözon klass 2: omfattar personbil, lätt lastbil och lätt buss. Här krävs att fordon som drivs med diesel uppfyller kraven för Euro 6 och fordon som drivs med bensin, etanol eller gas uppfyller kraven för Euro 5.

  • Miljözon klass 3: omfattar personbilar, motorcyklar, mopeder klass I och lätta och tunga lastbilar och bussar. Här krävs att de lätta fordonen drivs med el eller vätgas och att de tunga fordonen drivs med el eller vätgas, eller är av typen elhybrid som uppfyller kraven för Euro 6.

Källa: Transportstyrelsen